Warsztaty street artowe dla młodzieży

 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 1
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 2
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 3
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 4
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 5
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 6
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 7
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 8
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 9
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 10
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 11
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 12
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 13
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 14
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 15
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 16
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 17
 • Warsztaty street artowe dla młodzieży 18

Warsztaty prowadzone przez doświadczonego plastyka/street artystę oraz pedagoga koordynujących scenariusz oraz przebieg warsztatów. Podczas warsztatów uczestnicy pobudzają swoją kreatywność, działają twórczo, pracują indywidualnie oraz zespołowo, doświadczają zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim doskonale się bawią, rozwijając swoją pomysłowość oraz integrując się z pozostałymi uczestnikami warsztatów. 

a)  NAUKA - zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi w street arcie, pierwsze próby z puszką sprayu, poznanie różnej grubości końcówek sprayu, projektowanie, wycinanie i odbijanie szablonu, indywidualne tworzenie prac malarskich

b) INTEGRACJA - działanie w grupach, wspólne projektowanie i tworzenie prac zespołowo, wyłonienie pomysłów na projekty pracy, która finalnie zostanie stworzona na przedstawionej przez klienta ścianie

c)  KONKURENCJA – malowanie indywidualne na zadany temat, konkurs z nagrodami, element rywalizacji

Interesująco poprowadzona prelekcja oraz dopełniające warsztaty dla zorganizowanych grup, mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniem street artu, uświadomienie miejsca tej dziedziny sztuki w wachlarzu stylów historii sztuki, jak również doskonałą zabawę i rozwój kreatywności podczas warsztatów z praktycznym zastosowaniem zdobytej wcześniej wiedzy.

Nasi klienci